visualMain

Al vele jaren staan er op het industrieterrein aan de Oostelijke Industrieweg vier windturbines te draaien. Deze windturbines raken langzamerhand verouderd en zijn aan vervanging toe. Wij (Windpark Froonacker) plannen nu om deze verouderde turbines te verwijderen en efficiƫntere turbines te herplaatsen, maar dan verder van Franeker vandaan en in een fraaiere opstelling. Windpark Froonacker zal bestaan uit 5 windturbines gelegen op vanaf het industriegebied Oost Franeker in zuidoostelijke richting.

Windpark Froonacker werkt samen met de dorpsmolens van Tzum en Hitzum. Windpark Froonacker is afhankelijk van de vergunningsprocedure bij de gemeente en de provincie. De verwachting is dat omstreeks 2017 begonnen kan worden met de verwijdering van de bestaande turbines en de bouw van de nieuwe turbines.

Waarom Windpark Froonacker?

De huidige turbines worden afgebroken. De nieuwe turbines komen verder van Franeker af te staan. De overlast van bijvoorbeeld geluid en slagschaduw van de windturbines zal dus afnemen.
De huidige turbines zijn prominent aanwezig en staan verspreid over het industrieterrein. Dit is geen fraai gezicht. Windpark Froonacker wordt een nette rechte lijn langs de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen en het Van Harinxmakanaal. Het ziet er straks beter uit.
Windpark Froonacker gaat uit van moderne windturbines met een grote rotor. Hierdoor daalt de kostprijs van de groene stroom aanzienlijk. Windpark Froonacker zal daarom minder subsidie per kWh verbruiken. Kortom, de maatschappelijke kosten per kWh zullen dalen.
Omwonenden en burgers uit de huidige gemeente Franekeradeel en de dorpen Baaium, Wjelsryp, Winsum en Spannum, kunnen in het nieuwe windpark participeren.
Windpark Froonacker heeft een uitgebreid draagvlakplan. Hierbij zullen onder andere de omwonenden tot een afstand van 500 meter gecompenseerd worden voor de aanwezigheid van windturbines.
In totaal zullen er tenminste 8 bestaande turbines (waaronder de dorpsmolens van Tzum en Hitzum) worden afgebroken. Deze af te breken turbines staan ten zuiden, ten oosten en ten zuidoosten van Franeker. Dus het landelijke beeld van de omgeving van Franeker zal er op vooruit gaan.

Het windpark zal bestaan uit de modernste en technologisch meest vooraanstaande windturbines van dit moment van een gerenommeerde fabrikant. Deze turbines kenmerken zich door een hoge elektriciteitsproductie, lage kosten en een laag geluidsniveau. Naar verwachting zal het windpark jaarlijks ongeveer 40 GWh aan energie kunnen opwekken. Dat is voldoende elektriciteit voor bijna 30.000 mensen. Dat staat bijna gelijk aan het gehele huishoudelijk verbruik van alle huishoudens in gemeenten Franekeradeel en Littenseradeel. Op deze homepage treft u aanvullende informatie over het project, ons draagvlakplan, de ligging en de initiatiefnemers. Verder vindt u verschillende afbeeldingen die een indruk geven over hoe Windpark Froonacker er uit kan zien.