Fryslân foar de Wyn

Fryslân foar de Wyn is een initiatief van Platform Duurzaam Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Comité Hou Fryslân Mooi. Drie verschillende organisaties die opkomen voor de belangen van natuur en landschap, van initiatiefnemers van windenergie en van omwonenden. Zij willen via een zorgvuldig proces komen tot een inventarisatie van windenergie-initiatieven met draagvlak – die dus goed zijn voor natuur en landschap, voor windondernemers en voor omwonenden. Windpark Froonacker is officieel aangemeld als kandidaat windpark bij Fryslan Foar De Wyn. Meer informatie over Fryslan Foar De Wyn is te vinden op de volgende homepage: www.fryslanfoardewyn.nl.