Windpark Froonacker ligt in de Gemeente Franekeradeel, Provincie Friesland. De ontwikkeling ligt langs de zuidkant van het Van Harinxmakanaal, aan de oostzijde van het industrieterrein Oost  Franeker en langs de spoorlijn Harlingen – Leeuwarden. Op het kaartje hierboven ziet u waar Windpark Froonacker exact ligt.