Windpark Froonacker BV

Windpark Froonacker BV is opgericht in 2014 met als doel om het bestaande windpark aan het bedrijventerrein aan de Oostelijke Industrieweg te Franeker te vernieuwen. Bij Windpark Froonacker BV zijn momenteel drie personen als aandeelhouder betrokken. Ook de dorpsmolens van Tzum en Hitzum zullen aandeelhouder van Windpark Froonacker worden. Zij zijn thans al actief betrokken bij de ontwikkelingen.

Sjoerd Bartlema
Ben sinds  1994  actief in het exploiteren van windturbines waaronder de windturbine bij ons ouderlijk agrarisch bedrijf te Peins. Omdat ik altijd al grote interesse had in de windenergiebranche ben ik 1995 begonnen als monteur,  vervolgens projectleider bij een toonaangevend Deens windturbinefabrikant. Sinds 2004 zelfstandig in deze markt, van ZZP-er naar medeoprichter van een onafhankelijk service en onderhoudsbedrijf van windturbines en uiteindelijke nu in F&B Windkracht waarin ik samen met Pieter Thys Faber, kleinschalig en voor eigen rekening en risico windturbineprojecten probeer te ontwikkelen.

Ik hoop door deze activiteiten een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst voor ons en onze (klein)kinderen zodat we ons nageslacht niet opzadelen met een uitgeputte bodem, grote hoeveelheden (radioactief)afval en CO2 uitstoot.

In 2000 getrouwd met Frouwkje Zuidema. Samen hebben we vier dochters; Emma Amber,Berber en Anna-Wil. Daarnaast hebben we samen  melkveehouderij bedrijf te Peins, speel ik trombone bij Concordia te Welsrijp, ben ik penningmeester van “ Stichting beheer diaconale goederen te Franeker” en secretaris van de ondernemersvereniging “Undernimmend Peins”. Al met al vaak druk bezet.

Pieter Thys Faber
Wonende te Wommels met mijn vrouw  Lisetta Kronemeijer en onze twee dochters Sietske Nicolet en Anna Hilde. Al ruim 28 jaar werkzaam in Franeker. Begonnen bij kraanbedrijf BKF en na 24 jaar de switch gemaakt naar de windenergie en gewerkt bij een onderhoudsbedrijf in de windenergie als projectleider.

Naast deze bestaande werkzaamheden ook vanaf 2004 mede vennoot van F&B Windkracht waar ik sinds 2013 volledig werkzaam ben. Via mijn bestuursfunctie in 1996 in direct contact gekomen met de windenergie branche.

Voor onze woonplaats Wommels hebben we met 4 dorpsgenoten een dorps molen gerealiseerd. Inmiddels is deze turbine vervangen voor een grotere turbine. Een gedeelte van de revenuen die de turbine genereerd gaan naar de beide omliggende dorpen om zo de leefbaarheid te stimuleren.

Met het park Froonacker zou ik ook graag deze doelstelling willen doorzetten voor de omliggende dorpen en wijken van Franeker. Dit ook omdat de beschikbaarheid van voorzieningen vanuit de gemeente en rijk steeds minder worden. Tevens een bijdrage te leveren om de co2 uitstoot te reduceren hoor bij onze doelstelling.

Paul de Jong
Geboren en getogen op een melkveehouderijbedrijf  in Wjelsryp/Franeker. Hier woon ik nog steeds met mijn vrouw en twee kinderen. Vanaf 1999 ben ik mij gaan verdiepen in duurzame energie en windenergie in het bijzonder. Sinds 2005 staat er ook een windturbine bij de boerderij. Deze windturbine past goed bij de kringloopgedachte waar ik met de boerderij ook naar streef.

Op de boerderij maak ik onder andere gebruik van warmte terugwinning bij de koeling van de melk , een energiezuinige koelmotor en zijn er frequentieregelaars op pompen toegepast. Ook vindt er hergebruik van water plaats.

Het ontwikkelen van Windpark Froonacker is een logisch vervolg op deze reeds gezette stappen. En het is het natuurlijk fantastisch om mee te kunnen werken aan een duurzaam en energie zelfvoorzienend Nederland.

Daarnaast ben ik werkzaam bij een advieskantoor waar ik mij gespecialiseerd heb in de agrarische sector en vervul ik een aantal bestuursfuncties binnen en buiten de landbouw. Als hobby speel ik trompet bij de fanfare van Wjelsryp.