Dorpsmolen van Hitzum

In de beginjaren ’90 zijn een paar enthousiaste Hitzumers, met idee voor dorpsleven en duurzaam opgewekte energie, gestart met de ontwikkeling van windenergie. De combinatie van geld verdienen met duurzaam opgewekte stroom voor onze dorpsgemeenschap, was de leidraad voor de initiatiefnemers. Er was toen al de gedachte dat er op termijn weerstand zou ontstaan tegen windturbines. Immers zodra zichtbaar wordt dat energieopwekking een keerzijde heeft, ontstaat er vrijwel zeker weerstand tegen wat er zichtbaar wordt. Zolang stroom onzichtbaar voor de gebruiker wordt opgewekt, maakt het niemand echt veel uit hoe dat gebeurd, zolang hij of zij er maar geen last of beeld van krijgt. Dat die last er op termijn wel zal zijn is dan niet interessant. Rokers ontdekken ook pas last als er al schade is ontstaan.

In Hitzum hebben we ook tegen de stroom ingeroeid. Men vroeg zich af of het wel verstandig was om zoveel geld te investeren en wat zou het ons uiteindelijk opleveren? We hebben vanaf het begin geprobeerd met het betrekken van de inwoners draagvlak te creëren. Dat gebeurde door een vereniging op te richten, opdat de leden zeggenschap hadden over de ontwikkelen plannen en de latere exploitatie van een turbine. We hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om veel subsidie te verkrijgen om alternatieve energieopwekking van de grond te krijgen. Daarnaast werd Hitzumers gevraagd geld te investeren, waarop zij een stevige rente zouden ontvangen, wat ook is verwezenlijkt. Dit heeft mede bijgedragen aan het draagvlak. Er is dan ook vrijwel geen sprake geweest van weerstand tegen een turbine bij het dorp.

Die turbine draait inmiddels 20 jaar zonder problemen en is een geliefd onderdeel van ons dorp geworden. Naast dat we, al die tijd schone energie hebben opgewekt, hebben we de opbrengsten terug laten vloeien in de dorpsgemeenschap. De inwoners van Hitzum beseffen dat en hebben er de baten van ervaren. De opbrengsten van de stroomverkoop worden door een commissie van inwoners verdeeld volgens een helder reglement. Het heeft geresulteerd in de volgende projecten:

 • lening aan de ijsclub voor de viering van hun jubileumjaar
 • excursie naar windmolenfabrikanten in Nederland
 • betaling advertentie Hitzum promotie, ten bate inwoners voor behoud school.
 • Aanschaf van de inventaris voor het vernieuwde dorpshuis.
 • introductie spaarlampen, met een lamp voor iedere inwoner
 • introductie en aanschaf van zonnepanelen voor particulieren en dorpshuis in 1999
 • aanschaf straatlantaarns op zonne- en windstroom op onrendabel wandelpad, gekocht van dorpsbelang Siegerswoude.
 • lantaarns bij de jeu de boules-baan
 • excursie naar bedrijf voor aardwarmtepompen
 • sponsoring kaatsclub
 • subsidiëring hekwerk kerk
 • reis met dorpsgenoten naar Floriade, die in het teken stond van duurzaamheid.
 • ondersteuning diverse feesten, met name ter ondersteuning integratie oud en nieuwe dorpsbewoners.
 • ondersteuning van de reisvereniging in lastige tijden.
 • samen met stichting dorpshuis introductie van draadloos internet
 • ondersteuning jubileumboek kaatsvereniging bij honderdjarig jubileum.
 • excursie voor leden naar windmolenfabrikant
 • excursie met leden naar stichting ODE
 • zaklamp met duurzame stroomopwekking als cadeau voor iedere dorpsinwoner.
 • subsidiëring geluidsinstallatie dorpsjeugd.
 • vertoning film “an inconveniënt truth”…Al Gore in Hitzum, met discussie na.
 • energiebesparingsavond voor alle dorpsinwoners en geïnteresseerden.
 • introductie led-lampen, met een lamp voor iedere inwoner
 • ondersteuning dorpsbelang bij opzetten dorpsvisie
 • aanschaf omheining kaatsveld
 • medeoprichter van vereniging van dorpsmolens Friesland
 • veel contact met mededorpsmolen verenigingen en stichtingen
 • financiële ondersteuning dorpsbelang
 • subsidiëring 180 zonnepanelen bij particulieren en het dorpshuis ( doel dorpshuis energieneutraal maken, met informatiebron voor bezoekers) 2012
 • subsidieregeling voor drie vernieuwende initiatieven in kader duurzaamheid
 • ondersteuning herinrichting Kerkbuurt en ontwikkeling speelplek voortjoeg en oud.
 • introductie elektrische auto, middels proefritsessie

En nog diverse kleine acties op verschillend terreinen, maar altijd ten bate van het dorpsleven. Op dit moment speelt onder andere de ondersteuning van de verbouw van ons dorpshuis.

Verder is er geld gereserveerd voor deelname aan een windpark, om onze activiteiten voort te kunnen zetten. We willen onze positieve ervaringen met de windenergie graag uitdragen bij buurtgenoten, om draagvlak voor nieuwe projecten te vergroten.