Dorpsmolen van Tzum

In 1993 is op initiatief van Dorpsbelang Tzum een Stichting opgericht (Stichting Mast) met als doel de ontwikkeling en exploitatie van een windturbine. De dorpsmolen waar uiteindelijk voor gekozen is is een 30 meter hoge 225 KW windturbine van fabrikant Micon. De dorpsmolen ligt enkele kilometers buiten het dorp Tzum. De dorpsmolen maakt deel uit van de lokale samenleving mede door de intensieve betrokkenheid van Stichting Mast bij diverse lokale (duurzame) initiatieven. Enkele voorbeelden.

  • 25% van de jaarlijkse winst gaat naar de vereniging Dorpsbelang.
  • Alle  35 dorpsverenigingen krijgen jaarlijks een bedrag.
  • Stichting Mast geeft leningen, aan bijv. de tennisclub en buurtvereniging enz.
  • De verlichting van de toren wordt betaald door Stichting Mast.
  • Er is de laatste jaren voor € 25.000 subsidie gegeven aan bewoners in het dorp, die Duurzaam hebben geïnvesteerd. B.v  in Zonnepanelen, Zonneboilers HR+++ glas, Vloer en Muren  Isoleren enz.
  • Verder zijn er zonnepanelen op de School en het Dorpshuis geplaatst en betaald door Stichting Mast.
  • Ook heeft het Dorpshuis € 12.000 ontvangen bij de verbouw. Dit bedrag is o.a. besteed aan led-verlichting enz.
  • In totaal is in de afgelopen jaren meer dan € 175.000 geschonken aan diverse dorpsprojecten.