Flora & Fauna

Aanvullend onderzoek zal moeten uitwijzen wat de exacte impact van Windpark Froonacker is op de lokale flora en fauna. Vast staat in ieder geval dat het windpark niet in de buurt ligt van Natura 2000 gebieden, Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Landschappen, Nationale Parken en Wetlands. Het dichtsbijzijnde natuurgebied ligt op 8,5 kilometer afstand. Verder ligt Windpark Froonacker deels op een industrieterrein (dat is aangemerkt als “zware klasse”) en deels op intensief gebruikt agrarisch gebied zonder belangrijke natuurwaarde. Significatie effecten op aanwezige flora en fauna zijn dan ook niet te verwachten.