Geluid

Windturbines maken geluid. Het geluid wordt vooral veroorzaakt door de turbulentie die ontstaat rondom de bladen. Dit veroorzaakt een suizend geluid. Door technologische vernieuwingen worden de windturbines steeds stiller. De geluidsnormen waaraan windparken dienen te voldoen, zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Een interessant gegeven bij Windpark Froonacker is dat bestaande turbines die dichtbij Franeker liggen, worden weggehaald. En dat er modernere stillere turbines voor terug komen die verder weg van Franeker worden gebouwd. Dat betekent dus “geluidswinst” voor de omwonenden en duurzame winst voor de samenleving omdat de nieuwe turbines meer groene stroom produceren.